és avui una entitat consolidada, que ha crescut espectacularment des de la seva fundació. Formada inicialment per 22 socis fundadors, actualment té més de quatre-centes famílies associades i molts col•laboradors i amics.

La fundació de l’Agrupación Cultural Galega Saudade no va ésser un fet circumstancial. La data en què es va constituir, l’any 1982, fou clau. Tot just començaven els vuitanta, i per tant, tant sols havien passat sis anys des de la instauració de la democràcia a Espanya. Entre els col•lectius de emigrants que residien a Catalunya estava germinant un fort sentiment d’identitat amb la terra d’origen, una sensació de saudade que va propiciar la voluntat de preservar la cultura i les tradicions pròpies. Va ser així com, en un petit local del carrer Santa Otilia, al barri del Carmel, va néixer la agrupació que avui coneixem amb el nom de Saudade, pel mes de setembre de l’any 1982.

Allò que començà com un grup d’amics, al poc tingué gran arrelament social, especialment entre el jovent. La quantitat i la diversitat d’activitats que es desenvolupaven a l’entitat aviat van requerir unes instal•lacions més amples.

Fou així com, en 1987 es va traslladar la adreça social de l’entitat al carrer Chapí 18-20, al barri d’Horta, on es troba a hores d’ara.

El creixement de l’associació no tingué cap secret. Els components que la integraven i la van empènyer eren persones joves i dinàmiques, compromeses, que tenien molt interès i ganes de treballar. Gràcies al seu esperit triomfador i els seus marcats objectius es va arribar a la situació actual. Fou molt important en el desenvolupament de Saudade la voluntat que tenien, i tenen, els associats de projectar a l’exterior l’entitat, a tots els col•lectius que conformen la societat de la qual va néixer. Saudade és una entitat galega oberta a tothom i a totes les ideologies sense distincions.

Actualment l’entitat oferta una gran varietat d’activitats culturals i socials, junt amb un espai de reunió de socis i amics. L’afluència de tot tipus de públic a les activitats i festes socials que s’organitzen respon al desig d’acollir a la seu de l’entitat el pluralisme de la societat, que reafirma a l’Agrupación Cultural Galega Saudade com…

Una entitat amb futur i compromesa amb el seu país.
Vine i forma part d’aquest gran projecte!